Producere, (lat. producere føre frem, frembringe, pro- + ducere føre, lede), frembringe; fremstille; fremskaffe; sammenlign med produkt.