Procesteologi, amerikansk teologisk retning, udviklet i 1900-t. af Charles Hartshorne og J.B. Cobb (f. 1925) på basis af A.N. Whiteheads filosofi. I procesteologi afløses substansmetafysikken af en pluralistisk begivenhedsmetafysik, hvor alt hænger organisk sammen uden at kunne styres ét sted fra. Gud er ikke almægtig eller alvidende, men på én gang aktiv og afhængig af verden. Gud har både en uforanderlig identitet (primordial nature) og en side, som til stadighed forandres under indtryk af verdens gang (consequent nature). Fordi skabningernes kreativitet ikke er skabt af Gud, men beror på et evigt princip, kan Gud ikke tvinge skabningerne, men overtaler dem til at antage Guds konkrete formål som deres egne. Således styrer Gud alt mod forøgelse af livsglæden: enheden af intensitet og socialitet. På baggrund heraf har procesteologien nytolket kristendommens grundbegreber og udarbejdet en økologisk bevidst politisk teologi.