Processus, (lat. processus fremadskriden, af procedere egl. skride frem, pro- + cedere), inden for medicin fremspring på overfladen af en knogle.