Procesfordrejning, procedurefordrejning, forvaltningsretlig betegnelse for den form for magtfordrejning, der foreligger, hvis en forvaltningsmyndighed bevidst vælger en bestemt udformning af en afgørelse for at slippe for en besværlig forvaltningsproces, der er knyttet til en anden udformning af afgørelsen, fx ved at dispensere fra en lokalplan i stedet for at ændre lokalplaner. Se også domstolsprøvelse.