Proces, (af lat. processus 'fremadskriden', af pro- og cedere 'gå'), er i retsplejen betegnelse for en retssag samt for det juridiske fag, der omhandler domstolenes indretning og behandling af retssager samt foretagelse af andre retshandlinger. Se også fri proces.