Problematik, (se problematisk), egentlig betegnelse for en gruppe problemer, som har en indbyrdes sammenhæng; men problematik bruges ofte i flæng som synonym for et eller flere problemer.