Probe, den ofte separate del af et måleinstrument, der indeholder den følsomme enhed, fx en sensor, som skal bringes i kontakt med det, der ønskes målt. Fx kan et ovntermometer være forsynet med en temperaturprobe i form af en nål, som indsættes i stegen og er forbundet til termometret med en ledning. Prober gøres som regel så små som muligt, så de er enkle at placere og belaster det målte mindst muligt.