Probatum est, (lat.), det er prøvet; det er bevist.