Probatorium, (lat.), prøve; prøveskrift; duelighedsbevis.