Probation, (af lat. probatio, afledn. af probare, se probabilisme), i engelsk og amerikansk ret prøvetid. En probation order er rettens beslutning om, at en lovovertræder i stedet for frihedsstraf skal undergives tilsyn. Prøvetid anvendes oftest ved førstegangsovertrædelser af mindre alvorlig karakter.