Pro patria er et latinsk udtryk for for fædrelandet.