Pro aris et focis, (lat.), om kamp for alter og arne, dvs. for hus og hjem.