Pro æquo et bono, (lat.), efter ret og rimelighed.