Prize ring, (eng., jf. prize-fight boksekamp mellem professionelle, af prize pris, præmie, jf. price pris, værdi, begge af oldfr. pris (fr. prix)), ringen i boksekamp.