Privity of contract, (eng., 1. ord 'privat viden, medviden'), i common law-baserede retssystemer princippet om, at en aftale kun skaber ret og pligt for dens parter; se også aftale.