Privere, (af lat. privare berøve, af privus egen, særlig), berøve; unddrage.