Privativ, (af lat. privativus, af privare), inden for grammatik som betegner en mangel på el. ophævelse af en egenskab (fx forstavelserne u-, mis- o.l.).