Privatissimum, (af lat.), privat universitetsforelæsning.