Privatflyvning, udøves oftest i mindre, enmotorede propelfly af deres ejere eller i klubregi. I Danmark findes i 2006 over 700 privatfly; hovedsagelig Cessna 172 og Piper Cherokee, men også mange veteranfly, bl.a. danske KZ-fly, og ca. 40 hjemmebyggede fly. For at måtte flyve et privatfly kræves privatflyvecertifikat (se flyvecertifikat og luftfartsuddannelser).