Private investeringer, dels varige goder, fx maskiner, inventar og bygninger, som erhvervsvirksomheder har købt eller selv produceret i en periode med henblik på at anvende dem i produktionsprocessen i et længere tidsrum, dels lagerinvesteringer. I midten af 1990'erne udgjorde de egentlige private investeringer ca. 75% af de samlede bruttoinvesteringer i Danmark. Medregner man yderligere investeringerne i de offentligt ejede eller offentligt kontrollerede erhvervsmæssige virksomheder, udgjorde de ca. 90% af de samlede bruttoinvesteringer. De samlede bruttoinvesteringer svarer i midten af 1990'erne til ca. 20% af BNP.