privatansvarsforsikring

Artikelstart

Privatansvarsforsikring er en forsikring, der kun dækker, hvis forsikringstageren, herunder de sikrede, juridisk set, er erstatningsansvarlig for skaden. Dvs. forsikringstager, herunder de sikrede, har udvist en uforsvarlig adfærd (handling eller undladelse), hvis adfærden kan tilregnes en som forsætlig eller uagtsom, og hvis den skade, som de har forvoldt, må anses for at være en forventelig (påregnelig) følge af deres adfærd.

Hændelige skader

Forvoldes en skade hændeligt, dækker ansvarsforsikring ikke. At det er hændeligt betyder, at skaden indtræffer tilfældigt, og uden, at det skyldes uagtsomhed eller forsømmelse. I den situation bliver forsikringstager, herunder de sikrede, ikke juridisk erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.

Forsætlige handlinger og undladelser

Den private ansvarsforsikring dækker normalt ikke, hvis forsikringstageren, herunder de sikrede, har handlet forsætligt (med vilje). Har et barn under 14 år handlet forsætligt, dækker forsikringen dog som udgangspunkt også sådanne forsætlige skader. Det samme er tilfældet, hvis man – da man forvoldte skaden – på grund af ens sindstilstand manglede evnen til at handle fornuftsmæssigt, se Forsikringsaftalelovens § 19, stk. 1.

Gæstebudsskader

Forvoldes skaden under almindeligt privat samvær – typisk af selskabelig karakter – dækker ansvarsforsikringen i en række situationer, hvor domstolene vil være tilbageholdende med at pålægge et juridisk erstatningsansvar. Disse skader kaldes normalt for gæstebudsskader.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig