Prison, (via platty. presun fra oldfr. prisun, prison, preson (jf. fr. og eng. prison), af lat. presona, af prensio, prehensio, af prehendere gribe, tage), ældre betegnelse for fængsel, især om engelske krigsfængsler i begyndelsen af 1800-tallet.