Prismærkning, ifølge Prismærkningsloven skal der i detailhandelen gives tydelige oplysninger om en vares pris inkl. moms og andre afgifter. Lovkravet kan i praksis opfyldes enten ved mærkning af de enkelte varer eller ved mærkning af varegrupper efter deres placering, fx såkaldt hyldekantmærkning.