Prisaftale, (1. led pris, se priser), aftale mellem to eller flere erhvervsdrivende om, hvorledes prisdannelsen skal være. Prisaftaler kan være såkaldt vertikale, dvs. indgået mellem forskellige omsætningsled, fx fabrikanter og detailhandlere, eller horisontale, dvs. indgået inden for samme omsætningsled, fx mellem flere importører. Hvad enten der er tale om vertikale eller horisontale aftaler, er de imidlertid forbudte og ugyldige som stridende mod Konkurrenceloven, dersom de vedrører omsætningsforhold af en vis betydning. Konkurrencerådet kan meddele fritagelse fra forbuddet, fx hvis forbrugerne nyder godt af aftalen, men hvis det drejer sig om vertikale aftaler, der udelukker priskonkurrencen i detailhandelen ved at fastsætte bindende mindstepriser (bruttopriser), kan man normalt ikke forvente nogen fritagelse.