Prioritetsreglen er en fortolkningsregel, hvor aftalen fortolkes til fordel for det specielle vilkår frem for det generelle.