Prior tempore, potior jure, (lat.), den, der kommer først, har størst ret (fx den, der først har ydet lån, skal først have sit tilgodehavende fyldestgjort).