Prion, type af protein; prioner er ansvarlige for et antal sygdomme, bl.a. Creutzfeldt-Jakobs sygdom, se prioner.