Printer's ream, (eng., 2. ord 'ris, papirbunke'), papirballe med 480 til 516 ark papir.