Principalansvar er en arbejdsgivers ansvar for de ansattes skadegørende handlinger, se erstatningsansvar uden for kontraktforhold. Arbejdsgiveren hæfter på objektivt grundlag for den ansattes culpøse handlinger. Se husbondansvar.