Princip, (af lat. principium 'grund, grundlag, begyndelse, oprindelse', afledt af princeps), sætning, hvis sandhed forekommer indlysende, og af hvilken andre sandheder kan udledes, fx erkendelsesteoretiske, moralske eller specialvidenskabelige principper, eller ved hvis hjælp andre sandheder kan udledes, fx logiske og metodologiske principper. Se også regulativ; om princip som metafysisk princip, se arche.