Primsigne, (af lat. prim- + signare sætte mærke på, udpege, af signum tegn), foretage primsigning.