Primordialitet, (lat. primordial + fr.-ty. -itet), oprindelighed.