Primogenitur, førstefødselsret, der som regel tilkom den ældste mandlige arving i forbindelse med succession i visse rettigheder til bl.a. len og stamhuse. Se også lensvæsen.