Primoballerino, (it., primo- + ballerino), første solodanser ved en ballet; sammenlign med primaballerina.