Primisk, (afledt af prim(tal)), i matematik om to hele tal, hvorom det gælder, at 1 og −1 er de eneste hele tal, der går op i dem begge. Fx er 7 og 9 indbyrdes primiske; 9 og 12 er ikke indbyrdes primiske, da 3 er en fælles divisor. Det kan vises, at m og n er indbyrdes primiske, netop når der findes hele tal a og b, så 1 = am+bn.