Primigravida, (af lat. primi- + gravidus svanger), om kvinde, som er svanger for første gang; det modsatte af multigravida.