Primidi, (fr., af lat. primi- + fr. -di -dag, af lat. dies), historisk den 1. dag i dekaden (tidagesugen) i den franske revolutionskalender; sammenlign med dekade.