Primas, den førende personlighed på et område; ærestitel for den højeste gejstlige i et land, en kirkeprovins eller en orden. Titlen bruges især om den ærkebiskop, der beklæder det ældste eller fornemste sæde i et ærkebispedømme. Den danske folkekirke bruger ikke begrebet, men undertiden betegnes Københavns biskop (tidligere Sjællands biskop) som den første blandt folkekirkens biskopper.