Primærspænding, spændingen over primærviklingen i en transformer, dvs. den vikling, hvor der tilføres effekt. På engelsk benyttes et tilsvarende udtryk for spændingen i "primary feeders", som er det yderste led af højspændingsfordelingsnettet. Ordet kan i danske oversættelser forekomme med denne betydning.