Primærmomentmetoden er en metode i byggeteknik til statisk beregning af snitlaste (bøjningsmomenter, normal- og forskydningskræfter) i rammekonstruktioner. Metoden blev offentliggjort i 1931 som en doktorafhandling ved DTH af den danske ingeniør Axel Efsen (1893-1991). Metoden fandt udbredt anvendelse især i Sverige, men er i dag afløst af computerberegninger på basis af finite element metoden.