Primærlandbrug, selve landbruget, som det udøves på landbrugsejendommene, til forskel fra fx landbrugets forædlingsindustri i form af mejerier og slagterier mv. samt landbrugets servicesektor, fx rådgivningstjenesten.