Primære kvaliteter, egenskaber, fx masse og udstrækning, der tillægges de fysiske genstande, i modsætning til sekundære egenskaber (sansekvaliteter), fx farve og smag, som er virkninger af de primære.