Prik, (fra nederl.), inden for søfart lille, faststående eller forankret sømærke, der anvendes til at afmærke små sejlrender o.l. i indre farvande. Prikken kan have en enkel topbetegnelse, fx et risknippe, og er som regel også forsynet med radarreflektor. Se også farvandsafmærkning.