Presto, (ital. 'hurtig', af lat. praesto 'til stede, parat'), musikalsk tempoangivelse. Presto kan også forekomme som betegnelse for selve stykket eller satsen.