Et presbyterium er præsternes plads i en kirke, oprindelig øst for alteret, senere også i højkoret, mellem kor og højalter.