Pravoslavije er den russiske betegnelse for den rette lære, som den kommer til udtryk i de syv økumeniske koncilers dogmatiske formuleringer, og som hele den ortodokse kirke er fælles om.