Pragmatiker, sagkyndig el. verdensklog person; nøgtern og lidenskabsløs person hvis handlinger styres mere af praktiske hensyn end af moral og ideer.