Prøvelsesattest, attest, der bevidner, at betingelserne for at indgå ægteskab er opfyldt. Prøvelsen foretages af kommunalbestyrelsens formand i den kommune, hvor en af parterne bor; i København af en af borgmestrene.