Prævision, (fr. prévision, af lat. præ- + visio syn, af videre se, opfatte), forudseenhed; fremsyn.