Prævalere, (af lat. prævalere, præ- + valere være stærk, have gyldighed), gælde mere; være overlegen; have overvægt.